Disclaimer

Algemeen

Welkom op de website van IFM Systems, www.ifmsystems.nl. Op onze website wordt algemene informatie verstrekt. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van IFM Systems en eventueel onderliggende entiteiten. Wij raden u aan deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door onze website te bezoeken, stemt u in met het navolgende.
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op een andere jurisdictie dan Nederland. Geen garanties of verklaringen van juistheid.

IFM Systems geeft geen verklaringen of garanties over de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor enig doel van de informatie en de bijbehorende grafische afbeeldingen zoals die zijn gepubliceerd op deze site. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Alle aansprakelijkheid van IFM Systems voortkomend (hetzij in contract, onrechtmatige daad of nalatigheid) voor eventuele onjuistheden of fouten is uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet. Deze website wordt beheerd en onderhouden in Nederland en is daarom gepubliceerd vanuit een Nederlands perspectief.

Toegang tot onze website

Wij stellen alles in werking om de website en de inhoud daarvan actueel en beschikbaar te houden voor gebruikers. IFM Systems kan echter niet garanderen dat de toegang tot deze site ononderbroken, betrouwbaar en storingsvrij zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, om naar eigen goeddunken en zonder daarvan vooraf kennisgeving te doen, gebruikers de toegang ontzeggen tot onze site of enig onderdeel daarvan.

Geen schade voortvloeiend uit het gebruik

Noch IFM Systems, noch een van haar (eventueel) gelieerde ondernemingen, werknemers of agenten kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade, ontstaan uit het gebruik van de informatie op de website of het niet beschikbaar zijn van de website en haar inhoud.

Wijzigingen

IFM Systems behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder kennisgeving vooraf, de inhoud van deze site, met inbegrip van deze voorwaarden te herzien. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden zullen worden geplaatst op deze site.

Links naar andere websites
Bepaalde links op deze site, met inbegrip van hyperlinks, kunnen u leiden naar websites of websitepagina’s die niet onder de controle van IFM Systems vallen. Deze zijn slechts ter informatie voor de bezoeker van onze website. IFM Systems is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites of webpagina’s. In geval van schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid van de betreffende informatiebron jegens gebruikers/derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Het ontwerp, tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website en de keuze of de rangschikking daarvan, vallen onder het copyright van IFM Systems. Deze worden dan ook beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder andere intellectuele eigendomsrechten. IFM Systems geeft geen toestemming voor het gebruik van de merken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s of titels, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een dergelijk gebruik zonder toestemming kan een inbreuk op de rechten van de houder vormen.

Heeft u vragen, loopt u tegen een probleem aan of heeft u een klacht? Twijfel niet om contact op te nemen met ons via onze kanalen. Wij zijn te bereiken via social media (LinkedIn), maar ook via Whatsapp, per e-mail en het contactformulier op onze website.WRITE TO US

Get in contact